Details of Grama Niladari

GN Division Name of Grama Niladhari Mobile No
 700 Mestiya Miss. S.C.Gunasinghe 076-9943977
 701 Mahagoonaduwa Mr. S.D.R.Sandanayaka 071-8406663
 701 A - Kudagoonaduwa Mrs. L.E.D.K.Madushani 077-6515709
 703 Melegama North Mrs. S.H.Thilakawathie 072-7473490
 703 A - Habaragahalanda Mrs. E.G.Harshani 071-3432424
 703 B - Melegama South Mr. J.H.C.Kularathna 077-1949565
 705 - Maharekma Mrs. J.H.Katugampala 071-3431497
 705 A -Mawala south Mr. R.Chaminda Sanath 077-6504411
 705 B- Mawala Mr. H.Sunil Shantha 071-6395671
 706 - Moronthuduwa North Mrs. E.R.D.Perera 071-3433238
 706 A - Nanduwa Mr. S.A.A.A.Kumara 071-8023013
 706 B - Moronthuduwa South Mrs. H.C.Udumullage 071-3945593
 707 - Pohoddaramulla  Mrs. U.G.I.R.Gamage 071-8669344
 707 - Pohoddaramulla - West Mr. Lal Rodrigoo 071-4464383
 708 - Pothupitiya - North  Mrs. P.A.K.Samarasinghe 071-8135046
 708 A - Pothupitiya - South Mrs. B.T.Pushpa Ranjani 071-5220122
 708 B - Pothupitiya - East Mrs. G.C.Rajapaksha 071-3431223
 708 C - Pothupitiya - West Mrs. R.H.A.Franando 071-3480734
 708 D - Medapothupitiya  Mrs. Mala Mangalika Perera 077-1496626
 709 - Kalpugama Mrs. E.Gunawathie 072-8395598
 709 A - Delduwa Mrs. H.L.Rupasinghe 071-8278513
 709 B - Nugagoda Mrs. K.T.Sandanaka 071-7642916
 709 C - Kalapugama West  Mrs. K.W.A.N.Senevirathna 071-8498800
 709 D - Ariyagama Mr. S.A.A.Kumara 071-8023013
 710 - Kudawaskaduwa North Mrs. K.S.I.Narayana 071-4960650
 710 A - Kudawaskaduwa South Mrs. A.A.M.M.Wijerathna 071-3431224
 710 B - Kudawaskaduwa West Miss. B.H.T.V.Jayasekara 071-3432346
 710 C - Kudawaskaduwa East Mrs. S.D.Preethika Gunathilaka 071-5565038
 711 Panapitiya South Mrs. K.W.A.N.Senevirathna 071-8498800
 711 A  - Rannulgala Mrs. M.C.Perera (Accting) 077-1093238
 711 B - Panapitiya North Mrs. E.R.D.Perera (Accting) 071-3433238
 711 C - Usgogalla Mrs. M.C.Perera 077-1093238
 712 - Paraduwa Mr. U.S.Lal Rodrigoo (Accting) 071-4464383
 713 - Diyagama Mrs. S.D.R.Sandanayaka (Accting) 071-8406663
 713 A - Dodammulla Mrs. M.A.D.A.P.Manathunga 077-2013866
 714 - Mahawaskaduwa South    Mrs. S.S.Magage 071-9054743
 714 A - Mahawaskaduwa North  Miss. J.S.De Silva 071-3432698
 715 - Dediyawala Mrs. O.H.G.Pushpakumari 077-7865430
 715 A -Kapuhena Mrs. C.N.Rupasinghe 071-8273960
 716 - Uggalbada East  Mrs. K.S.I.Narayana (Accting) 071-4960650
 716 A -Uggalbada West  Mrs. C.N.Rupasinghe (Accting) 071-8273960
 716 B - Wijerathna waththa Miss. P.I.M.Rodrigoo 071-2790206
 717 - Kalutara North  Mr. Lalith Priyantha (Accting) 071-3239584
 717 A - Deshathra Mr. J.H.P.Kularathna (Accting) 077-1949565
 717 B - Thotupala Mrs. T.R.Aruni Prabashwari Siriwrdana (Accting) 077-4379138
 717 C - Vidyasara  Mrs. T.R.Aruni Prabashwari Siriwrdana 077-4379138
 717 D -  Deshathra West Mr. D.A.Jayasundara Silva 072-2138531
 718  - Ethanamadala Mrs. E.S.Priyangika 071-3432621
 718 A - Jawaththa Mrs. S.A.T.I.Madushani 070-3260055
 718 B - Botnic Waththa Mrs. E.S.Priyangika 071-3432621
 718 C - Vilegoda North  Mr. D.A.Jayasundara Silva (Accting) 072-2138531
 718 D - Malwaththa Mrs. O.H.A.Pushpakumari (Accting) 077-7865430
 723 - Kithulawa Mrs. M.D.M.N.Abeyrathna (Accting) 071-8135036
 723 A - Alwis Waththa Mrs. M.D.M.N.Abeyrathna 071-8135036
 723 B - Ilukwaththa Mr. R.Renuka Saranath 072-8105841
 723 C - Godaparahena Mr. K.A.Sarath Padmabandu 071-1788951
 723 D - Vilegoda South Mr. T.R.L.Karunarathna 071-8405820
 723 E - Palathota Mrs. M.G.E.A.Munasinghe  071-3777495
 723 F - Thekka Waththa Mrs. M.G.E.A.Munasinghe (Accting) 071-3777495
 725 - Kalutara South Mr. A.R.Jayalal  071-3432804
 725 A - Kalutara South Mrs. Wasana Vittachchi 077-2771207
 725 B - Welapura Mr. Lalith Priyantha 071-3239584
 727 - Mahawaththa Mr. T.C.K.Franando 071-8560421
 727 A - Etavila Miss. M.L.S.De Silva (Accting) 077-4239241
 727 B - Kudaheennatiyangala Mr. M.S.Munasinghe 077-6358403
 727 C - Kurunduwaththa Mrs. S.T.Nakandala 071-3973045
 727 D - Mahaheenatiyangala Miss. M.L.S.De Silva (Accting) 077-4239241
 727 E - Akkaragoda Mr. M.A.S.K.Abdulla 077-7324400
 727 F - Waththamulla Mr. S.C.Weerasinghe 071-3430552
 729 - Nagoda South Mrs. Shamali Karunarathna (Accting) 071-0488653
 729 A - Aluboogahalanda Mr. S.Suranjan Indika Franando (Acct.) 071-8407509
 729 B - Nagoda West Mr. S.Suranjan Indika Franando 071-8407509
 729 C -Pulerton Mr. O.K.I.P.Gunasekara (Accting) 071-4439108
 729 D - Gallassa Mrs. I.A.N.S.Karunarathna 071-0488653
 729 E - Kajuduwa Waththa Mr. O.K.I.P.Gunasekara  071-4439108 
 729 F - Uswaththa Miss. J.A.A.S.Jayasinghe  071-2090049
 729 G - Rajawaththa New  Mr. K.A.Sarath Padmabadu (Accting) 071-1788951
 729 H - Rajawaththa Old Mr. S.C.Weerasinghe (Accting) 071-3430552
 729 I - Veniwelketiya Mr. G.A.K.Samarasinghe (Accting) 071-8135046
 730 - Wettumakada South Mr. M.A.S.K.Abdulla (Accting) 077-7324400
 730  A - Kalapuwa Mr. L.Nishantha Perera (Acct.) 077-9902538
 730 B - Katukurunda Mrs. S.T.Nakandala 071-3433254
 731 - Kalamulla North Mrs. G.A.J.Wickramasinghe 071-5803776
 731 A - Kalamulla South Mr. K.W.Ravi Priyashantha 071-3945191
 731 B - Kalamulla East Miss. K.T.Deepa Sandamali 071-7709454
 732- Eathagama East Mrs. S.N.A.Piumali  071-9804467
 732 A - Eathagama West Mrs. L.Nishantha Perera 077-9902538

කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

News & Events

13
Aug2018

News

Click Here to view Voter Registration Details - ...

Scroll To Top