Samurdhi Officers  – Head Quarter - Kalutara

Mrs. D. A JAYASINGHA

HEADQUARTER MANAGER

General Number

  +94 342 222 456 

  Name of Samurdhi Officer Telephone Number
  S.A.D GUNASEKARA +94  712196196
  J.H NILANTHI KARUNARATHNE  +94 773725843
  S. M WASANTHI PATHIRATHNA  +94 718609795
  M.A. D CHANRIKA NISHANTHI MENIKE  +94 710608185
  M.THANUJA NIROSHINI PERERA  +94 770624022
  K. M. U LAKMALI  

Samurdhi Officers  – Mahasangam

Mrs. P. MENUSHA PRIYANGIKA

MAHASANGAM MANAGING DIRECTOR

General Number

  +94 

Name of Samurdhi Officer Telephone Number
P. H. DIKRUKSHI ARIYAWANSHA  +94 710894699
M. H. S. FZIHA  +94 770082639
P. K. D KOMALNGANI DHARMARANSI +94 719863577
K. D A. DILRUKSHI GUNAWARDHANA +94 710184783
R. A HASALAKA SHAMINDA +94 710467243
P. W THUSHAN MALINGA +94 773190693

Samurdhi Officers -Moronthuduwa Zone

Mrs. W. K. K NIRANJALA

SAMURDHI BANK MANAGER

General Number

  +94

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
     Samurdhi Bank SDO   A.H.C DILRUKSHI  712933418
  R. P FRENANDO  718429389
  M. A D. P RUPIKA  718074293
  S.V.N DE SILVA GUNARATHNE   712225354
  P.W LAKSHMI   772169010
700 MESTITA/705 MAHAREKMA   S. DAYARATHNA 712746537
701 MAHA GONADUWA   S. M. MALKANTHI PERERA 719958003
701 MAHA GONADUWA   H. A.D MALINI DHARMALATHA 770434380
703 MELEGAMA NORTH   M. D RANJITH GUNATHILAKE 716995470
703 A HABARALAGAHALANDA   S.K GALKISSA 766342190
703 B MELEGAMA SOUTH   PRISIL EDIN DHARMARATHNA 725024939
705 A MAWALA SOUTH   G. I. ROSHINI SILVA 713233541
705 B MAWALA   W. CHAMINDA SILVA 774341098
706 MORONTHUDUWA NORTH   G. DAMMIKA PRIYANTHI 777343428
706 A NANDUWA   J. H YASARATHNE 710420336
706 B MORONTHUDUWA SOUTH   A. PATHMASHANTHA PERERA 713237963
707 POHADDARAMULLA EST.   A. PRIYANTHI PUSHPALATHA 715204969
707 A POHADDARAMULLA WEST   M. D PRASADH GUNATHILAKA 724332861

Samurdhi Officers  – Delduwa Zone

D. JAYALATHA PERERA

SAMURDHI BANK MANAGER

General Number

  +94  

GN Division  Name of Samurdhi Officer Telephone Number
     Samurdhi Bank SDO D. UDAYANGANI LIWERA  +94 711566878
A. R. MORES  +94 773134639
J. M. M. SUSANTHA  +94 779069152
D. D SILVA   +94 770547637
A.R. KARUNATHILAKA FRENANDO   +94 718219589
708 POTHUPITIYA NORTH A. J. JUPASINGHA  +94 77949964
708 A POTHUPITIYA SOUTH M.D NILMINI GUNATHILAKE  +94 766279615
708 B POTHUPITIYA EAST M. H. ARUNI P HIDELLA  +94 714818824
708 C POTHUPITIYA WEST M. H. DULMA MANORI  +94 718610020
708 D POTHUPITIYA CENTER A. GETHANI DA SILVA  +94 719329299
709 A DELDUWA K.K M.PRIYANGANI PERIS  +94 712975737
709 B NUGAGODA S. H. V RAJINI JAYAWARDHANA  +94 776276719
709 C KALAPUGAMA WEST PRIMALI MANJULA  +94 773105456
709D ARIYAGAMA A.N.I.RUWAN SILVA  +94 753434415
710 KUDAWASKADUWA NORTH W. RANI SILVA  +94 773128582
710 A KUDAWASKADUWA SOUTH U.T.MANGALIKA RODRIGO  +94 714981067
710 B KUDAWASKADUWA WEST H. ANUSHA PATHIRANA  +94 712739065
710 C KUDA WASKADUWA EAST A. CHAMIKA DILRUKSHI SILVA  +94 777290899

Samurdhi Officers  –  Kalutara North

Mrs. U. CHANDRIKA

SAMURDHI BANK MANAGER

General Number

  +94  

GN Division  Name of Samurdhi Officer Telephone Number
     Samurdhi Bank SDO  A. SUDHARMA ROHINI SILVA  
 K. G KANCHANA PERERA  +94 
 K. JEEWA PADHMINI SILVA  +94 
 H. U SHIYAKUMARI  +94 
 M.A KUMARA  +94 
714 MAHAWASKADUWA J. M .T U. DE SILVA +94 778006358
714 A MAHAWASKADUWA SOUTH W. W. CHULA PRIYANGANI +94 775883254
715 DEDIYAWALA U.S. T. SILVA +94 777346279
717 KALUTARA NORTH D. SUREKA RANGANI +94 714249285
717 B THOTUPALA U. D. D. S MADUKA 756799528
717 C WIDHYASARA H. H .D HARSHANI FRENANDO 788336811
717 D DESHASTRA WEST S. P. DESANAYAKA 713945418
718 ETHANAMADALA M. P HEMANDA DAYAS 776424621
718 B BOTNIKWATTA W. S VINITHA FRENANDO 776424621
718C WILEGODA NORTH H. SHARIKA KANTHA DE SILVA 724084844
725 A KALUTARA NORTH A. C. S. ABHAYAKUMARA 719714441
727 C KURUDUWATTA M. A AJITH PRIYANKARA 714436896
730 WETTUMAKADA V. JINENDRASIRI ABEYRATHNA 773732753

Samurdhi Officers  – Palathota Zone

E SHANTHA DE SILVA

SAMURDHI BANK MANAGER

General Number

  +94  

  Name of Samurdhi Officer Telephone Number
     
     
     
     
     

Samurdhi Officers  – Nagoda Zone

I.D.S IBULAGODA

SAMURDHI BANK MANAGER

General Number

  +94  

  Name of Samurdhi Officer Telephone Number
     
     
     
     
   

Samurdhi Officers  – Jawaththa Zone

WIJITHA SHAMALEE FRENANDO

SAMURDHI BANK MANAGER

General Number

  +94  

  Name of Samurdhi Officer Telephone Number
     
     
     
     
   

News & Events

13
Aug2018

News

Click Here to view Voter Registration Details - ...

Scroll To Top