No

Name/Location

Address

Telephone

1

Thissa M.M V. ( National School )

Kalutara North

034-2238456

2 K/Balika M.M.V.( National School ) Old rd Kalutara 034-2222591
3 Kalutara Maha Vidyalaya ( National School ) Galle rd Kalutara 034-2222618
4 Katukurunda R.K.M.V. katukurunda Kalutara 034-2227083
5 Gnanodaya M.V. Gnanodaya MW Kalutara 034-2222019
6 Diyagam M.V. Galpatha 034-2231132
7 Pothupitiya M.V. Pothupitiya ,Wadduwa 038-2296419
8 Uggalboda M.V. Uggalboda,kalutara
  034-2227979
9 Siri seewali M.V. Duwapansala Rd,Kalutara
10 Katukurunda Dharmapala M.V. Katukurunda Kalutara
  034-2226072
11 Nagoda M.V Bombuwala
  034-2220243
12 Panapitiya President M.V. Waskaduwa
13 St.john M.V. Katutara south 034-22225471
14 Ethagama Amarasekara Primary School Payagala
15 Ethanamadala Primary School Kalutara north 034-3341224
16 Katukrunda buddhist primary school Kalutara
17

News & Events

13
Aug2018

News

Click Here to view Voter Registration Details - ...

Scroll To Top